Conservatorium van Amsterdam

Opdrachtgever
Conservatorium van Amsterdam


Opdracht

Ontwikkeling strategisch meerjaren communicatieplan 2014-2017


Periode

Januari t/m april 2014


Website

www.conservatoriumvanamsterdam.nl

Conservatorium van Amsterdam

Bureau Heidi Vandamme is tijdelijk door het Conservatorium van Amsterdam ingehuurd om in nauwe samenwerking met de directie en de afdeling Communicatie het strategisch meerjaren communicatieplan 2014-2017 uit te werken. Belangrijk uitgangspunt hierbij vormt het beleidsplan 2013-2017. Naast deze beleidsvormende werkzaamheden worden ook advieswerkzaamheden verricht met betrekking tot de realisatie van (onderdelen van) het plan.