hermitage 06a

 

hermitage 20a

Foto’s Evert Elzinga

Trots

Alweer 3 jaar ga ik als freelancer door het leven. Ik hou van de variatie in mijn vak: iedere keer nieuwe projecten, nieuwe ontmoetingen, nieuwe uitdagingen. Grote en minder grote projecten wisselen elkaar af. Ongeacht de omvang staat mij telkens hetzelfde doel voor ogen: kwaliteit leveren en het hoogst haalbare resultaat proberen te bereiken.

De afgelopen maanden heb ik samen met oud-collega van het Van Gogh Museum Marion Wolff hard gewerkt op de marketingcommuni-catie voor de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw in de Hermitage Amsterdam. Een opdracht uit duizenden: een ambitieus project waarbij drie Amsterdamse culturele topmerken (Amsterdam Museum, Hermitage Amsterdam en Rijksmuseum) nauw met elkaar samenwerken. Onze jarenlang opgebouwde expertise in het internationaal ‘vermarkten’ van grote tentoonstellingen kwam hierbij goed van pas.

Achter elk project schuilen succesmomenten. In het geval van Hollanders van de Gouden Eeuw was dat de persactie die wij rond de verhuizing van 15 grote groeps-portretten hebben opgezet. Alle (inter)nationale voorpubliciteit die je een project kunt toewensen, hebben wij hiermee gehaald. Ook de opening in aanwezigheid van burgemeester Van der Laan was een feestelijk gebeuren met heuse schutters, een vendelshow en saluutschoten.

Naast een indrukwekkende tentoonstelling (NRC-redacteur Raymond van den Boogaard schreef in zijn column van 3 december jl. “in jaren niet zoiets leuks gezien in een museum”) blijft dan ook een gevoel van trots overeind. Trots op het eindresultaat, maar vooral ook trots op de bewandelde weg. Op naar de volgende mooie uitdaging.