Privacyverklaring

Bureau Heidi Vandamme

Ik, Heidi Vandamme, hecht grote waarde aan privacy. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Door mijn website te bezoeken, ga je akkoord met onderstaande privacyverklaring, zo ook wanneer je offline gegevens met mij deelt.

Welke gegevens verzamel en bewaar ik?

De gegevens die jij aan mij verstrekt:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bankrekeningnummer (in geval van onderaannemerschap)

Met welk doel verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verzamel alleen die gegevens die ik nodig heb in het kader van de projecten waaraan ik werk. Ik deel jouw gegevens niet met derden.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om mijn werk te kunnen doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jouw persoonsgegevens bij mij altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem contact met me op als je dat wilt via bureau@heidivandamme.nl of +31 (0)6 295 32 686.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigen van dit privacybeleid

Ik houd mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zal ik op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op xxx mei 2018.

Bureau Heidi Vandamme
Heidi Vandamme
Zeeburgerkade 460
1019 HP Amsterdam
+31 (0)6 295 32 686
bureau@heidivandamme.nl