Heidi Vandamme © Emilie Hudig

Heidi Vandamme
Fotografie: Emilie Hudig Photography

 

In bijgaand cv graphic lees je meer over mijn achtergrond en ervaring.

 

Grote dank aan …
Visuele identiteit: Koeweiden Postma, Jacques Koeweiden en Jorn Dal
Website: La Rotonde du Monde, Moon Tummers en Anita van Dalen
Cv graphic: Studio Teekens, Laura en Huibert Teekens

 

Bureau Heidi Vandamme
is gespecialiseerd in culturele communicatie, marketing, PR & management en heeft ruime expertise op het gebied van de internationale promotie van grote culturele projecten.

Tot de mogelijke diensten behoren:
– Opdrachten op het gebied van marketingcommunicatie (strategie, advies, campagnes, PR, etc.);
– Interim-management (bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof);
– De organisatie van uw evenementen (persbijeenkomsten, ontvangsten, etc.);
– Projectmanagement.

Bureau Heidi Vandamme is zowel inzetbaar op strategisch als op uitvoerend niveau.

Heidi Vandamme
In de afgelopen 22 jaar heb ik diverse communicatiefuncties uitgeoefend in de culturele sector (onder meer musea, klassieke muziek, filmfestivals en particuliere kunststichtin-gen), eerst vijf jaar in België en sinds 1998 in Nederland. In die jaren heb ik op vele deelge-bieden werkervaring opge-daan: corporate communicatie, pers- en publieksvoorlichting, woordvoering, marketing/ verkoop, relatiebeheer, nieuwe media, publieksbegeleiding en
-evenementen, projectmanage-ment, interne communicatie en huisstijlmanagement.

Als Hoofd Communicatie bij het Van Gogh Museum ontwikkelde ik tevens managementvaardig-heden. Ik adviseerde directie en management team over commu-nicatievraagstukken, gaf leiding aan diverse internationale (tentoonstellings)campagnes en was onder meer verantwoorde-lijk voor de ontwikkeling en realisatie van complexe projec-ten. In deze internationale, toonaangevende omgeving stuurde ik een team van 30 mensen aan.